Ứng dụng của Fucoidan trong hỗ trợ và điều trị ung thư da
Ung thư da là gì? Ung thư da là sự phát triển không kiểm soát được của các tế bào bất thường trên da. Có ba loại chính của ung thư da: ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC), ung thư biểu mô tế bào vảy (...